“We make the invisible visible, year 2013”

MAX-Lab IV, den stora synkrotronljusacceleratorn, är nu under uppbyggnad uppe på Brunnshög. ”Ljuset från Lund”, med sitt strålande juleljus. Ottosson ser emellertid mer till användningen av MAX, då man förväntar sig att man t.o.m. ska kunna bestämma urtida varelsers utseende, färg, etc., 50 miljoner år tillbaks i tiden. Hur såg exempelvis Lukastjurens anfader ut? Dagens Lukastjur håller på att bli mer och mer digital och består kanske snart enbart av ettor och nollor. Den planerade ESS-anläggningen (European Spallation Source) på Brunnshög håller också på att etableras. Bäva månde vad den kan få för nytta för Lukasgillet.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
År: 2013