Ulf Onsberg

Sten Broman har varit i Egypten och fått livselixir.

Lukasmålare: Ulf Onsberg
År: 1978