Thure Thörn

Sten Broman med ljus i håret.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 666999