Thure Thörn

Malmö Konsthall Eje Högestätt och en fiskare med pipa.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1974