Thure Thörn

Helig man omgiven av änglar.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1974