Thure Thörn

Docent Åke V. Ström, möter studenter med Einsteins relativitetsteori E=MC2

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1975