Thure Thörn

Gunnar Bråhamar och Hans Westman agerar änglar i himlen.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1976