Thure Thörn

Sten Broman återinviger den renoverade Universitetssfinxen.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1978