Thure Thörn

Bengt-Olof Landin, professor i zoologi, är ute om natten och spanar in nattfly på ett trädgårdsmästeri. Därför ser han ut som Sherlock Holmes.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1978