Thure Thörn

Uno Kampmark i konstbildartagen. Med lång pipet.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1980