Thure Thörn

Uno Kampmark Statens konstråd.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1981