Thure Thörn

Gösta Vitestam är hobbymurare, den frie muraren, frimuraren, som inspirerats av den muslimska arkitekturen.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1989