Thure Thörn

Pianospelande Helge Antoni kör ut två recensenter däribland Paul-Christian Sjöberg.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1990