Thure Thörn

K. Arne Blom reder ut deckaremorden i den lilla storstaden Lund.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1997