Tage E Nilsson

Take it easy bank? Sven-Thorsten Frostell, skattmästare i Lukasgillet radar kassakistan.

Lukasmålare: Tage E Nilsson
År: 1973