Tage E Nilsson

Konstnär Gunnar Norrman från Lomma har fått publicerat en av sina torrnålsgravyrer som frimärke. Motivet är Ales stenar.

Lukasmålare: Tage E Nilsson
År: 1973