Tage E Nilsson

Reutersvärd letar efter Jätten Finns förebild. Den fanns inte under biskopens kåpa heller.

Lukasmålare: Tage E Nilsson
År: 1977