Tage E Nilsson

Återvinning av material från konsten som utställts på Malmöhus.

Lukasmålare: Tage E Nilsson
År: 1980