Tage E Nilsson

Avbildar Sune Rudnert i högtflygande planer, studier i konst m.m. Andra. kolleger förundrar sig över oreda i papper, kvinnor finns också med.

Lukasmålare: Tage E Nilsson
År: 1983