Tage E Nilsson

Nils Palmborg har kommit ut med en bok om Lund, Lund upp-och-ned.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 1987