Tage E Nilsson

Sten Runerheim vill inte att muddermassorna skall dumpas i Limhamn. Det finns tillräckligt med skit redan menade han bestående av illaluktande tång och ett avgasstinkande färjeläge. Vad samlar han i flaskan? Är den miljövänlig?

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 1990