Tage E Nilss

Sten Runnerheim har blivit ordförande i Limhamns miljöförening. Nu sopar han rent från skräp på stränderna och städar också i konstförfalskningar.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 1988