Surrealismen på frammarsch i Sydsverige

En del konstutställningar i Sydsverige under året har visat på ett nyvaknat intresse för surrealismen. Det är också något surrealistiskt över tanken på spårvägstrafiken i centrala Lund. Utgångspunkten för bildens mittparti är det centrala partiet i The street of trams (OBS trams!) av Paul Delvaux, här förflyttat till lundamiljö. Till höger en allusion på artikel i Sydsvenskan om en anonym donator till Skissernas museum, vars nye chef höll ett uppskattat föredrag på årsmötet. De byråkratiska turer som är nödvändiga för att genomföra donationen på 20 miljoner är rent surrealistiska. Till vänster i bilden en allusion på en berömd gravyr av Goya, mycket passande i sammanhanget. Där skymtar också Hans Verduijn, som åstadkommit en Lukas-innovation med tomtar men inte har tomtar på loftet. Han ersätter en av de nakna kvinnorna i Delvauxs original.

Lukasmålare: Göran Hermerén
År: 2012