Sune Rudnert

Sekreterare Gösta Vitestam läser i lexikon. Han skall tala med Ayatollah Khomeini i Iran för att få ett fat eldningsolja, så att Grand Hotell kan öppnas och uppvärmas till Lukasgillets Julgille med julbord.

Lukasmålare: Sune Rudnert
År: 1979