Sune Rudnert

Konst på fasaderna.

Lukasmålare: Sune Rudnert
År: 1984