Sune Rudnert

Ålderman Folke Alm når över almsjuka almar i Lundagård. Han blev i somras utsedd till dagens lundensare. Här dirigerar han den ännu obildade Lukas-kören.

Lukasmålare: Sune Rudnert
År: 1994