Sune Rudnert

Sölve Olsson har problem med att välja bland sina intressanta verksamheter.

Lukasmålare: Sune Rudnert
År: 1997