Stig Wernheden

Lukasbilden I. Den nyvalde åldermannenFolke Alm som sitter i sin doktorshatt, försöker dirigera Lukastjuren och därmed Lukasgillet. Lukastjuren låter sig inte påverkas.

Lukasmålare: Stig Wernheden
År: 1985