Stig Morin

Roland K. Nilsson murar upp och ner vänd pyramid. Nilsson har under dessa år arbetat mycket med utsmyckning i tegel.

Lukasmålare: Stig Morin
År: 1975