Sölve Olsson

Uno Kampmark i kamp mot konstmarknaden. Travestering på Delacroix´s Triumfen på barrikaderna".

Lukasmålare: Sölve Olsson
År: 1988