SKRIET FRÅN KONSTHALLEN

Reformationen fyller som bekant 500 år och från lundensiskt håll har man beslutat att celebrera detta med en byst av Luther på Domkapitlets innergård. Carl Foung har dock ett mer djärvt förslag: varför inte celebrera protestantismen med att på Mårtenstorget resa ännu en upplaga av Tony Craggs ”Point of view”? Här är det dock inte den vanliga dussinversionen utan en specialutformad variant med drag av Lukastjuren, och på den rider själve reformatorn i triumf. Innan dess har han dock passat på att på Konsthallens port spika upp ett antal teser med förslag på hur man kan höja etablissemangets besöksantal. Inför detta folkligt lutherska initiativ ger dock konsthallschefen Nacking upp ett ångestskri. Hon vil ju ha mer påv-ra utställningar och sätter därför i stället sin lit till den katolska kyrkans överhuvud, vars mässande på latin ju är nästan lika obegripligt som hennes konstval.

Lukasmålare: Carl Foung
År: 2017