Semper in focus

Det sägs att Ladonien bytt valspråk, från ”Omnia Vincit Amor” (Kärleken övervinner allt) till ”Semper In Focus” (Alltid i brännpunkten). På stranden ser vi tre maskerade och förmodligen redan påtända terrorister, vilka visar ett extremt och brinnande intresse för den Ladonska nationalsymbolen Nimis. Lukastjuren, som råkade vara på tillfälligt besök hos en gammal flamma, har fått eld i baken och försöker i all hast fly inför hotet om ett förestående attentat. Statssekreteraren i Ladonien, tillika dess brandchef, försöker stoppa flykten men verkar samtidigt ta sig vatten över huvudet. De tre inkräktarna tros vara från Sverige eller San Marino, de två länder som Ladonien förklarade krig mot 2005, och de kom sannolikt sjövägen, som för tillfället var IS-fritt.

Lukasmålare: Carl Foung
År: 2016