SAGAN OM ÄGGET

En klassisk fråga är vad som kom först: hönan eller ägget? I årets planschvisning är svaret otvetydigt: först kommer Nils-Otto Sjöberg – och därmed ägget. Ty Nils-Otto har ju skrivit boken ”Sagan om ägget”, vilken han bl a marknadsfört på Bokmässan i Göteborg. Här verkar han dock mer vara ute i bokskogen. Utöver att intressera sig för ägget som symbol har Nils-Otto också ett engagemang i frågan i assisterad befruktning, och valet av ”den rätta spermien”. Till vänster i bilden erbjuder han här som synes personligen kvalitetssäkrade doser av den varan. Målning-en, som är gjord av en holländsk mästare, är förstås utförd i äggtempera.

Lukasmålare: HANS VERDUIJN
År: 2017