RUSTA FÖR KRIG

Efter några decennier av total nedrustning manas svenska myndigheter och medborgare nu ånyo att bygga upp ett fungerande civilförsvar. Gamla skyddsrum rustas upp och befolkningen manas att ha spritkök och vattendunkar hemma ”om kriget kommer”. På vissa platser är frågan dock inte OM kriget kommer – här råder det redan krig mellan ordningsmakt och kriminella gäng. Så vad göra när vi fått så kallade no-go-zoner dit polisen inte vågar skicka sina bilar? Jo, då skickar man i stället bussar. Alltså Carl XII:s bussar: gossar blå i stället för farbror blå. Med sin långvariga vistelse i Turkiet i bagaget är ju krigarkungen Carl också sällsynt van att hantera muselmanska bråkmakare – en kalabalik i sänder. Som Carl XII:s kista till skillnad från Peder Winstrups dock inte öppnats på länge får den riktige kungen här ersättas av den än mer porträttlike (och mer nyligen avlidne) Lukasbrodern Keddy Kjellberg. Och naturligtvis rider han inte på någon av de dresserade älgar som det sägs att den karolinska hären försökte få fram utan på Lukastjuren.

Lukasmålare: Ronny Hård
År: 2017