Ronny Hård

Lukasgillets konstnärer och medlemmar går på knän av hunger före Julgillets grandiosa julbord. Här ser vi från höger: Hans Verduijn, ritmästare Sune Rudnert, f d skattmästaren Keddy Kjellberg, Jan Torsten Ahlstrand, sekreteraren Peter Löwegren, Lars Vilks med hammare som attribut, Hans Uno Bengtsson m fl. Efter aväten måltid blir de trinda, rullar ut från Grand Hotell och kan gå i ide till nästa års Julgille. Lars Vilks tänder segercigarr, som visar sig vara en dynamitgubbe. Något som han vill syssla med när han skall bortfrakta sin stenbyggnad Omfale på Kullaberg. Ett gille med säte på Grand, Lukas julmat med snaps på bordet dukas törst och torka ur ska vi orka vi gör som det brukas Lyfter glaset och säger HEJ LUKAS!

Lukasmålare: Ronny Hård
År: 2001