Ronny Hård

Händelseförloppet vid Lukasgillets Julgille från första till sista snapsen. Beteendeforskning angående spritens inverkan på Lukastjuren. Med anledning av att parentatören Gösta Vitestams snapsvisor, som tryckts lagom till Julgillet i år. Före första snapsen lyser Lukastjuren av sturskhet, sen följer vi skeendet till sista snapsen och hans intighet. Forskningen står under överinseende av Gösta Vitestam, som dirigerar tjuren och snapsvisorna. Hotell Grand finns i bakgrunden.

Lukasmålare: Ronny Hård
År: 2003