Ronny Hård

Onkel Donald Rumpsteak (Rumfeld försvarsminister) från USA har belönats med ”Foten i munnen-priset” för årets märkligaste uttalande. Han hävde ur sig följande: ”Det finns saker som vi vet att vi vet. Vi vet också att det finns saker som man inte känner till. Med andra ord vet vi att det finns vissa saker som vi vet att vi inte vet. Men det finns även sådant som är okänt och som vi inte känner till-det som vi inte vet att vi inte vet något om” Vår svenska kulturminister Maria Ulvskog förekommer här som tofsen i hans tomteluva och hon tillämpar också Rumpsteaks kunskapsteori. I en konkret fråga vad gällde bevakningen av Skandia och dess avgångne styrelseordförande Bengt Braun, tillika chef för Bonnierkoncernen, sa Ulvskog så här: Jag har vilden via andra som har följt nyhetsrapporteringen som tycker att- eller ställer frågan. Hade det varit någon annan person som hade varit så involverad i Skandias angelägenheter de senaste åren som inte haft den här maktpositionen inom medievärlden- hade inte granskningen varit tuffare då? Och jag är beredd att ställa samma fråga utan att ha läst alla tidningar, följt alla medier…Jag har som sgt inte följt medierapporteringen så jag riktigt kan uttala mig. Men jag träffar människor som säger så här.” Ja, vi hörde vad hon sa, men vad menade hon egentligen? Ingen har rapporterat om att hon eller Rumpsteak skulle ha varit med på något Julgille, av vad slag det vara månde och kan inte belastas för följderna av ett sådant. Eller va?

Lukasmålare: Ronny Hård
År: 2003