Roland K Nilsson

Jag har gått över till reflexer Sten Broman: “ 50 % vad är det?” Pomperipåse-effekten.

Lukasmålare: Roland K Nilsson
År: 1977