Per Lindström

Lukas kanonfotograf på Pistolvägen har givit ut böcker där han har skildrat Lund i bild som: Döden i Lund Hus i Lund Per blev Lukas fotograf 2007

Lukasmålare: Hasse Karlsson
År: 2008