P.O Nord

I olympiska tider.

Lukasmålare: P.O Nord
År: 1968