Owe Wessbohn

Förre åldermannen Aran Borelius som runristare i boken Tugar.

Lukasmålare: Owe Wessbohn
År: 1979