Olle Holmberg

Domkyrkoarkitekten Eiler Græbe i Chagallmiljö.

Lukasmålare: Olle Holmberg
År: 1968