Olev Mikiver

Gunnar Bråhammar för fredstempel till Malmö, modellen finns i Lund.

Lukasmålare: Olev Mikiver
År: 1987