MALMÖ UNDER VATTEN

Den 31 augusti drabbades Malmö av ett lokalt regnoväder. På några timmar föll över 90 millimeter regn … Vägar stod under vatten, källare översvämmades, äldreboenden fick evakueras, tåg- och busstrafik ställdes in (sedan ett antal bussar bokstavligen fastnat i vattenmassorna) – och stora delar av staden var strömlös … En som drabbades var Lukasbroder Thomas Holm, som låg och sov i sin ateljé när vattnet vällde in och förstörde det mesta. Själv flydde han vattenmassorna och har nu slagit ner sina bopålar på andra sidan av Öresund – i Köpenhamn! Två rubrikord var REGNKAOS och SYNDAFLOD. På planschen ser vi inte bara en intet ont anande sekreterare i Lukasgillet sova sin skönhetssömn (?), en seglande mus och en ubåt av okänd nationalitet utan också ”Lukaslådan” med den färg som Lukasmålarna behöver för att kunna visa oss vad som hänt under året. Lådan var ett tag försvunnen, men ritmästaren fann den, dessbättre på ett betydligt torrare ställe än den Holmska ateljén i Malmö.

Lukasmålare: Ulf Stålhane
År: 2014