LUNDS NYA JÄRNVÄGSÖVERGÅNG

Här är stora saker på gång … Lunds Central är Sveriges tredje största, räknat i antal resande per dag. Det krävs ett nytt nav vid Clemenstorget, varifrån bussar alternativt spårvagnar kan ta alla pendlare till SUS (Skånes Universitetssjukhus), Lunds universitet, forskningsbyn Ideon och vidare till Max IV och så småningom ESS … Flera förslag finns för hur man ska kunna skapa ett nytt resecentrum i hjärtat av gamla Lund. Att gräva ner järnvägen blir för dyrt och att riva för att ge plats åt en ny knutpunkt väcker protester. Lundaarkitekten Jonas Lloyd är inte bara en Lukasbroder utan också en sann visionär som hämtat inspiration utifrån och nu vill bygga över järnvägen. Han lyckas slå två flugor i en smäll – det blir billigare och kommer att länka ihop Lunds stadshalvor – Väster (staden väster om järnvägen) med centrala Lund. Nästa steg blir kanske att bygga över motorvägen och knyta samman centrum med staden öster om E 20 … På toppen av den kulle under vilken Pågatåg och X-2000-tåg kommer att passera kan människor överblicka Lund och umgås. Kanske en variant av ”Kritiska hörnan” där studenterna omsatte växlar för hundra år sedan? Jonas Lloyd levde en gång bodde på ”the wrong side of the tracks” – på Väster – och flickan han uppvaktade ”i stan” … Noteras kan att vi istället för ”Rydes undergång” (trist och småsnuskig gångtunnel under spåren uppkallad efter ett tidigare moderat kommunalråd) kan få ”Lloyds övergång”! Tankar går också till S:t hans backar som skapades på sextiotalet av Lunds samlade sopor och som i dag bjuder på fin utsikt över Lund. Kanske kommer vi en dag att kunna överblicka Lund från ”Jonas bulle”? Jonas Lloyd vill vitalisera Lund, som på bilden hotas av två orosmoln – Malmö / Köpenhamn och Stockholm.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
År: 2014