LUKASTJUREN RÄDDAR RASET

Eller ”Helgos ande andas ut” – eller Lunds domkyrka ”despiriteras” ... Planschens upphovsman var själv på plats och såg med egna ögon det historiska lyftet, hur Helgo Zettervalls blytunga torntak först fick en himmelsk svängom för att därefter, under folkets jubel, sänkas mot den förtrampade marken. Lukastjuren står här beredd att stötta tornen på vilka vi kan se oroande sprickor. ”Kranskötaren”, som kom från Tunga lyft, kunde det här med tunga lyft vilket fick Helgo att dra en djup suck av lättnad. Inte bara en gång utan två gånger.

Lukasmålare: Bo Cronqvist
År: 2021