LUKASTJUREN MAX IV

MAX IV är vår framtida ljuskälla. Den stora lasern i MAX lab klarar inte av att få upp hastigheten, utan måste ta hjälp av Lukastjuren MAX IV. Endast Lukastjurens väldiga organ har den nödvändiga kraften för att få strålen att strutta runt i den Colosseumliknande byggnaden. De energirika ljusstrålarna kan se olika ut, växla hastighet och riktning. Max lab är bara ett exempel på att den framtida kraften och utvecklingen bygger på den kraft som finns samlad i Lukas. Den runda tunnel som är centrum i Max lab har stora likheter med den Frälsar-krans som universitetets rektor Sankte Per och kanske hela LTH:s ledning behöver just nu. Helt i enlighet med EU:s bestämmelser är Lukastjuren här märkt med en gul EU-märkning i MAX-format med namn-numret Max IV.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
År: 2010