Lukasplanscherna i Staffanstorp

Årets stora publiksuccé på den skånska konstmarknaden är utställningen av Lukasplanscher på Staffanstorps konsthall. Där visas 36 planscher från Lukasgillets 113 år. Den äldsta är Välkommen-planschen från 1899. I denna triptyk syns till vänster arkivarien Anders W Mårtensson, ritmästaren Gunnar Ottosson, webbmästaren Robert Hofbauer leta bland de 1500 planscherna i Lukasgillets arkiv, där det finns mer planscher än syre. Därför är de tre utrustade med särskilda syrgasmasker. I mitten ser vi Lukasmålaren Hans Verduijn – som når långt utan stege – hänga planscherna i Staffanstorps konsthall tillsammans med den något kortare ritmästaren Gunnar Ottosson, medan kommunikationsmästaren Carl Johan Evander dirigerar hängningen och hela tiden ber den långe Veduijn sänka på sin sida. Den tredje delen av triptyken visar vernissagen då mängder av Staffanstorpsbor och Lukabröder samlades för att beskåda utställningen, som nu förlängts till den 13 januari 2013. Över alltihop svävar Lukasbrodern Bo Polsten, ordförande i Staffanstorps konsthallsnämnd.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
År: 2012