LUKASGILLET BRA ATT HA …

En notis i Finis är upphovet till denna ”rörelse i kons-ten”. Huvudperson är vår Gillesmästare (huvud nummer två från vänster). Ulf ingår i ett ”tema” på nya Pufendorfinstitutet som samlar forskare för att diskutera olika aspekter av CRISPR/Cas9 för att studera arvsmassan – den s k gensaxen. Kristofferssons insikter i ämnet gjorde att han blev kallad att invigningstala då Paula Paccini ställde ut verk i surrealistisk anda på Borås konstmuseum. Ulf förklarade i sitt tal att han kanske var lite omdömeslös som tackat ja, men att han borde besitta också de insikter som krävs för att inviga en konstutställning ”eftersom jag är invald i Lukasgillet”. Under trion av gensaxar ser vi Lukaskvartetten bestående av Peter Löwegren, Ulf Kristoffersson, Robert Hofbauer och Gunnar Jansson – den senare i en konstfull närkamp med sin stråke.

Lukasmålare: Hans Verduijn
År: 2021