LLOYD BYGGER NYTT

Det nya parkeringshuset i Sege Park är något så fint som Malmös spjutspets inom klimat och innovation. Genom att helt bygga i trä minskas klimatpåverkan samtidigt som det möjliggör för flexibilitet i konstruktionen inför en föränderlig framtid. P-huset är ritat av arkitekt Jonas Lloyd, en Lukasbroder som gärna tänker utanför boxen. Han har utgått från ett livscykelperspektiv, använt innovativa arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar som ska bidra till en variationsrik och hållbar stadsdel. Fasaden kommer bland annat att bestå av vertikalt hängande trädgårdar, 17 meter höga och med en yta om cirka 1 500 kvm, och med inspiration från den äldre kvartersstadens rustikvåningar med sockelvåningen i granit, allt för att samspela med den om-givande bostadsbebyggelsen.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
År: 2021